Primeiros Temáticos


I Temático - Francesa - Winaver Avanço
II Temático - Caro Kann - Ninzowitsch
III Temático - Escocesa
IV Temático - Gambito do Rei Aceito
V Temático - Gambito Evans
VI Temático - Contra-Gambito Albin
VII Temático - Francesa - Romero